Artikelen met de tag 'nieuws' | SVB

SVB - Archief (nieuws)

2022
11
juli
2022
| 15:24 Europe/Amsterdam
Marleen Hofstede wordt per 1 oktober directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn (DZW). Dit onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitvoering en uitbetaling van o.a. het Persoonsgebonden budget en de regelingen voor verzetsdeelnem...
Lees meer
Tags
27
juni
2022
| 17:07 Europe/Amsterdam
Veel financieel kwetsbare ouderen in Nederland weten vaak niet dat zij recht hebben op een aanvullende inkomensvoorziening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wil proactief ouderen gaan benaderen om te zorgen dat zij krijgen waar ze recht op hebben. V...
Lees meer
23
juni
2022
| 10:54 Europe/Amsterdam
Op 22 juni overhandigde Simon Sibma, voorzitter van de Raad van Bestuur van de SVB, de tweede knelpuntenbrief aan Tunahan Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief, getiteld ‘Op weg naar meer eenvoud...
Lees meer
Tags
09
juni
2022
| 08:45 Europe/Amsterdam
Daniëlle van der Vliet gaat ad interim de functie directeur Dienstverlening Zorg & Welzijn (DZW) invullen. Zij start per direct voor een periode van drie tot maximaal zes maanden met haar werkzaamheden voor de SVB. Danielle is een ervaren directeur d...
Lees meer
Tags
30
mei
2022
| 15:52 Europe/Amsterdam
Jack Eljon moest als Joodse jongen tijdens de oorlog onderduiken. Hij ontvangt als oorlogsgetroffene financiële ondersteuning van de SVB. De SVB vroeg Jack naar hoe hij de coronatijd is doorgekomen en wat voor invloed de oorlog in Oekraïne op hem hee...
Lees meer
Tags
28
april
2022
| 13:29 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank en de vakbonden CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuwe eenjarige cao. De nieuwe cao volgt na een periode van intensieve gesprekken met de bonden en loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 tot en ...
Lees meer
Tags
19
april
2022
| 13:29 Europe/Amsterdam
De recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag drie personen aangehouden. Zij worden ervan verdacht te frauderen met PGB-budgetten. Twee verdachten zijn werkzaam bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).De Nederlandse Arbeidsi...
Lees meer
Tags
07
maart
2022
| 10:16 Europe/Amsterdam
Het maartnummer van het magazine ‘Aanspraak’ van de afdeling Verzetsdeelnemers & Oorlogsgetroffenen is uit. In deze editie vertelt onder meer Jet Nix-Hooij over haar kleutertijd in twee Japanse vrouwenkampen en het gemis van haar vader. Haar relaas s...
Lees meer
Tags
07
maart
2022
| 09:32 Europe/Amsterdam
Op 1 januari 2022 zijn twee nieuwe adviesleden gestart: Keklik Yucel is toegetreden tot de Raad van Advies en Rob Kerstens is toegetreden tot de Audit Committee. Op 7 maart vindt de eerste vergadering van de Audit Committee van 2022 plaats; op 7 apri...
Lees meer
06
januari
2022
| 07:00 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank presenteert vandaag de populairste kindernamen van 2021. Noah is, net als in 2020, de populairste jongensnaam en werd 945 keer gegeven. Bij de meisjes is Julia de populairste naam. 753 meisjes hebben deze naam gekregen. In...
Lees meer
2021
10
december
2021
| 13:44 Europe/Amsterdam
Richard Wielinga treedt per 1 maart 2022 toe tot de Raad van Bestuur bij de Sociale Verzekeringsbank. Wielinga volgt Coen van de Louw op.Over zijn benoeming zegt Wielinga: ‘Ik verheug mij er op om aan de slag te gaan bij de SVB. Uitvoeringsorganisati...
Lees meer
Tags
03
december
2021
| 10:06 Europe/Amsterdam
De website 'Verhalen over de oorlog' is een gezamenlijk initiatief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Op deze site leest u de verhalen die in het cliëntenmagazine 'Aanspraak' zijn verschenen. Nieuwe verhale...
Lees meer
Tags
30
november
2021
| 15:14 Europe/Amsterdam
Jacqueline Kuyvenhoven wordt per 1 februari 2022 de Chief Change Officer (CCO) bij de Sociale Verzekeringsbank. De CCO is een unieke positie binnen de top van de organisatie. De CCO houdt zich bezig met organisatie brede vernieuwingsopgaven en innova...
Lees meer
Tags
20
oktober
2021
| 10:36 Europe/Amsterdam
René Paas is de nieuwe voorzitter van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Paas volgt Bernard Wientjes op, die deze rol vervulde sinds oktober 2017.De Raad van Advies (RvA) adviseert de Raad van Bestuur (RvB) als het gaat om het maken ...
Lees meer
Tags
01
september
2021
| 13:31 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het cliëntenmagazine “Aanspraak” is verschenen.Met in deze editie de ontberingen van de 96-jarige Loek Middel die samen met tachtig jongens in Bandoeng de pro-Nipponverklaring weigerde te tekenen en vanwege hun verzet in de geva...
Lees meer
Tags
08
juli
2021
| 16:43 Europe/Amsterdam
Dinsdag 6 juli 2021 is de eerste ‘Knelpuntenbrief’ van de SVB aan de Tweede Kamer aangeboden als bijlage bij de Stand van de Uitvoering Sociale Zekerheid. Hierin signaleren we waar wetgeving en de uitvoering van die wetten schuren. Wij vinden het bel...
Lees meer
Tags
05
juni
2021
| 21:52 Europe/Amsterdam
Per 1 september is Britt van den Berg benoemd als Chief Information Officer (CIO) bij de Sociale Verzekeringsbank. Momenteel is ze CIO en directeur Informatiemanagement van het CIBG.Britt van den Berg (1979) is sinds 2017 werkzaam aan het CIBG, aanva...
Lees meer
Tags
01
juni
2021
| 18:00 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het cliëntenmagazine “Aanspraak” is verschenen.Met in deze editie het aangrijpende verhaal van Louk de Liever die met het Onbekende Kinderen Transport op 13 september 1944 uit Westerbork naar Bergen-Belsen werd gedeporteerd. In ...
Lees meer
Tags
31
maart
2021
| 08:41 Europe/Amsterdam
Op dinsdag 30 maart was ik namens de SVB te gast bij het Reuring Café, waar onder meer werd gedebatteerd over het vak van ambtenaar en de ambtenaar als tegenspreker van de gezagsdrager. Het was een boeiend debat met interessante inzichten over het va...
Lees meer
Tags
10
maart
2021
| 10:09 Europe/Amsterdam
Op dinsdag 9 maart was ik te gast namens de SVB bij het Reuring Café, waar werd gepraat over mogelijke hervormingen van het Nederlandse (kinder-)toeslagenstelsel en de inspiratie die het Vlaamse Groeipakket biedt. De avond heeft mij en mijn collega’s...
Lees meer
Tags
01
maart
2021
| 13:31 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het cliëntenmagazine “Aanspraak” is verschenen. Dit nummer bevat onder andere een interview met Henriette van Raalte-Geel. In de jaren negentig volgde zij een schrijfcursus die veel losmaakte. “Bij de eerste opdracht kwam er met...
Lees meer
Tags
19
februari
2021
| 17:17 Europe/Amsterdam
De SVB en de Kredietbank Nederland (KBNL) gaan met ingang van 1 maart 2020 de krachten bundelen en samenwerken om vroegtijdig financiële problemen bij burgers te signaleren. De signalen die de SVB afgeeft, komen terecht bij de KBNL die op haar beurt ...
Lees meer
Tags
28
januari
2021
| 16:38 Europe/Amsterdam
Diana Starmans, lid van de Raad van Bestuur van Sociale Verzekeringsbank (SVB), is de nieuwe voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep). Ze neemt de functie van oud-voorzitter Daan Hoefsmit over.Diana is sinds ...
Lees meer
07
januari
2021
| 07:00 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank presenteert vandaag de populairste kindernamen van 2020. Noah blijft, net als in 2019, de populairste naam voor de jongens. Deze naam is 807 keer gegeven. Bij de meisjes is Emma nog steeds de populairste naam, net als in 2...
Lees meer
2020
31
december
2020
| 10:25 Europe/Amsterdam
De Kinderbijslag is een begrip in Nederland. Elke ouder, verzorger of voogd ontvangt voor de zorg van kinderen tot 18 jaar de kinderbijslag, een tegemoetkoming van de overheid in de opvoeding. Hoe is het begonnen? En waar staan we nu? Tijd om er eens...
Lees meer
18
december
2020
| 12:57 Europe/Amsterdam
De jury van de Good Practice Award 2020 van de Rijksbrede Benchmark Groep heeft lovend gesproken over de Remigratie-app, door de Sociale Verzekeringsbank ingezonden voor deze verkiezing. Helaas mocht de SVB de award niet mee naar huis nemen: het Cent...
Lees meer
04
december
2020
| 10:15 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van “Aanspraak” is verschenen. In deze editie staat een interview met de tachtigjarige Ceel Navest. Hij lag in kamp Tjideng op sterven. Een kunstenares maakte van hem een portretje als laatste aandenken voor zijn moeder omdat zij da...
Lees meer
30
november
2020
| 16:47 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft 5,5 miljoen klanten. Voor al onze klanten zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe, maar ook makkelijke manieren om onze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. Zowel in binnen- als buitenland.Zo voer...
Lees meer
19
november
2020
| 16:33 Europe/Amsterdam
De SVB zorgt er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Daar hoort bij dat de SVB actief op zoek gaat naar oplossingen wanneer een klant onbedoel...
Lees meer
16
november
2020
| 16:40 Europe/Amsterdam
Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgen we er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Om dat te realiseren moeten we soms verder kijken dan ...
Lees meer