Artikelen met de tag 'nieuws' | SVB

SVB - Archief (nieuws)

2020
19
november
2020
| 16:33 Europe/Amsterdam
De SVB zorgt er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Daar hoort bij dat de SVB actief op zoek gaat naar oplossingen wanneer een klant onbedoel...
Lees meer
16
november
2020
| 16:40 Europe/Amsterdam
Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgen we er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Om dat te realiseren moeten we soms verder kijken dan ...
Lees meer
05
november
2020
| 20:40 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank is gekozen tot Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2020. Dit maakte juryvoorzitter Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, op 5 november bekend tijdens de finale. Tijdens deze spannende finale streed de SVB met de ge...
Lees meer
14
oktober
2020
| 15:08 Europe/Amsterdam
Op woensdag 7 oktober 2020 ontving de Sociale Verzekeringsbank op digitale wijze de juryleden van de Beste Overheidsorganisatie 2020. Het bezoek vormde de derde ronde van deze competitie. Programma De juryleden konden door een breed uiteenlopen...
Lees meer
Tags
29
september
2020
| 11:17 Europe/Amsterdam
Het werk dat wij als SVB doen heeft impact op het leven van veel Nederlanders. Zo keerden wij in 2019 zo’n 46 miljard euro uit aan ruim 5,5 miljoen mensen. Maar hoe zien onze klanten ons eigenlijk? En hoe kijken onze ketenpartners tegen ons aan? ...
Lees meer
Tags
24
september
2020
| 16:17 Europe/Amsterdam
Op 18 september 2020 presenteerde de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – samen met negen andere overheidsorganisaties – haar pitch aan de jury van de verkiezing. Na rijp beraad koos de jury de SVB, de gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Limburg-No...
Lees meer
Tags
15
september
2020
| 13:44 Europe/Amsterdam
Klanten van de SVB waarderen de nieuw vormgegeven toekenningsbrief AOW met een 8,8. Deze brief is vernieuwend omdat de hoofd- en bijzaken gescheiden zijn en de teksten korter en eenvoudiger. Ruim 90% van de deelnemers aan het onderzoek vindt de brief...
Lees meer
Tags
31
augustus
2020
| 11:22 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen.  In deze september-editie o.a. een interview met juriste Joty ter Kulve-van Os. Zij overleefde samen met haar moeder, grootmoeder en zusje drie Japanse interneringskampen. Zij was vijftie...
Lees meer
10
augustus
2020
| 09:00 Europe/Amsterdam
Op 15 augustus herdenkt Nederland het feit dat 75 jaar geleden ook aan de oorlog in voormalig Nederlands-Indië een einde kwam. Persoonlijke oorlogsverhalen spelen een belangrijke rol bij deze herdenking. De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en...
Lees meer
08
juli
2020
| 10:24 Europe/Amsterdam
Diana Starmans, bestuurslid van de Sociale Verzekeringsbank, ondertekende op donderdag 2 juli 2020 namens de Raad van Bestuur het Charter Diversiteit. Deze ondertekening onderschrijft de ambitie van de SVB om een inclusieve en diverse organisatie te ...
Lees meer
29
juni
2020
| 15:20 Europe/Amsterdam
De productiviteit bij de SVB is in de periode 2002 – 2018 sterk verbeterd. Dat is vooral het resultaat van doorgevoerde bezuinigingen. De productiviteit van de SVB is in deze periode met 36% toegenomen. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport dat bezui...
Lees meer
11
juni
2020
| 08:52 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank verzorgt onder meer het AOW-pensioen en het Anw-nabestaandenpensioen. Maar niet iedereen bouwt AOW op of verzekert zich voor de Anw. Dit is bijvoorbeeld het geval als men in het buitenland gaat wonen of werken. Voor deze m...
Lees meer
27
mei
2020
| 09:13 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank voert een aantal grote regelingen uit, zoals de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet. Maar de SVB doet meer. Zo geeft de SVB ook verklaringen af voor internationale detachering van werknemers en zelfstandi...
Lees meer
26
mei
2020
| 15:09 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen.  In deze juni-editie o.a. een interview met Selma Van de Perre-Velleman. Zij is een Nederlands-Britse verzetsstrijdster die in Londen woont. Zij raakte betrokken bij het verzet toen zij v...
Lees meer
18
mei
2020
| 10:00 Europe/Amsterdam
Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn er om onze klanten te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen kan hebben voor hun bestaanszekerheid. Naast een aantal grote regelingen, zoals de Algemene Ouderdomswe...
Lees meer
06
mei
2020
| 11:00 Europe/Amsterdam
Hugo Aalders wordt per 1 juli benoemd tot directeur voor de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen (DSV) bij de Sociale Verzekeringsbank. Dit onderdeel van de organisatie zorgt voor de uitvoering en uitbetaling van o.a. de AOW, de kinderbijsl...
Lees meer
04
mei
2020
| 09:12 Europe/Amsterdam
Als een volwassene of een kind zorg nodig heeft vanwege een aandoening, handicap of ouderdom, kan hij of zij recht hebben op een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB kan iemand zelf een zorgverlener inhuren en afspraken maken over de zorg die n...
Lees meer
30
april
2020
| 09:10 Europe/Amsterdam
Persoonlijke oorlogsverhalen spelen een belangrijke rol bij de viering van het feit dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. De Sociale Verzekeringsbank en de Pensioen- en Uitkeringsraad publiceren daarom op www.verhalenoverdeoo...
Lees meer
10
april
2020
| 09:00 Europe/Amsterdam
Ruim een half miljoen Nederlanders heeft problematische (overheids)schulden. Daarom heeft de NVVK samen met de Belastingdienst, UWV, CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank de handen ineengeslagen om het proces van schuldenregelen te verbeteren. Dit ...
Lees meer
26
maart
2020
| 11:56 Europe/Amsterdam
Iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank te maken krijgen. Wij zijn er om burgers te helpen bij een gebeurtenis in hun leven die gevolgen heeft voor hun sociale zekerheid. De SVB voert naast een aantal grote regelingen als de Algemene Ouderdomswe...
Lees meer
23
maart
2020
| 13:56 Europe/Amsterdam
Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Veel mensen moeten dan ook thuiswerken. Voor grensarbeiders kan dit betekenen dat zij daardoor in een ander land werken dan normaal....
Lees meer
12
maart
2020
| 17:29 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft een nieuwe cao. Deze week stemden zowel de leden van de vakbonden FNV en CNV in grote meerderheid, respectievelijk 80 en 88 procent, vóór het onderhandelaarsakkoord. Deze cao biedt de medewerkers onder andere e...
Lees meer
03
maart
2020
| 09:00 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zoekt denkers en doeners die graag het initiatief nemen. Maatschappelijke ontwikkelingen, veranderingen in wetgeving, allemaal zaken waardoor geen dag hetzelfde is bij de SVB. Daarom zijn we de arbeidsmarktcampagne g...
Lees meer
02
maart
2020
| 10:45 Europe/Amsterdam
Het nieuwe nummer van het magazine Aanspraak is verschenen. Aanspraak is het magazine voor cliënten van het onderdeel Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen van de Sociale Verzekeringsbank. In de maart 2020 editie o.a. een interview met Eva Weyl ...
Lees meer
02
maart
2020
| 07:26 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert, vanaf 1 maart 2020, in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers en het OPS-loket de CSE-regeling (chronische encephalopathie of OPS) uit. Deze regeling is bedoeld voor werknemers die als gevolg van hu...
Lees meer
Tags
cse
ops
11
februari
2020
| 10:03 Europe/Amsterdam
Er zijn houders van een Persoonsgebonden Budget (PGB) die behoefte hebben aan meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten. Bijvoorbeeld een combinatie van jeugdzorg en medische zorg thuis. PGB-Budgethouders ervaren in deze i...
Lees meer
24
januari
2020
| 16:50 Europe/Amsterdam
Op woensdag 22 januari 2020 gaf de voormalige president van Duitsland en burgerrechtenactivist, Joachim Gauck, de 17e ‘Nooit meer Auschwitz’-lezing. Gauck sprak onder meer over de ontwikkeling van de schuldvraag in het naoorlogse Duitsland. Verwer...
Lees meer
13
januari
2020
| 07:10 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank presenteert vandaag, maandag 13 januari 2020, de populairste kindernamen van het afgelopen jaar. In 2019 was de populairste jongensnaam Noah. Voor meisjes was dat Emma. Deze namen werden respectievelijk 785 keer en 731 kee...
Lees meer
10
januari
2020
| 12:01 Europe/Amsterdam
Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezocht op woensdag 8 januari de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het bezoek was bedoeld om de minister mee te nemen in de (digitale) dienstverlening van de SVB. Innovatie en werken...
Lees meer
2019
23
december
2019
| 10:38 Europe/Amsterdam
De SVB gaat intensiever controleren op schijnconstructies waarbij ten onrechte sociale premies worden afgedragen in Nederland of het buitenland. Via deze controles zorgen we ervoor dat de premies op de juiste plek terechtkomen. Bij deze controles wer...
Lees meer