Artikelen met de tag 'gemeente' | SVB

SVB - Archief (gemeente)

2018
17
mei
2018
| 10:45 Europe/Amsterdam
Werkt U binnen de WMO of bent u betrokken bij andere uitkeringen binnen uw gemeente? De SVB organiseert voor haar medewerkers vanaf september 2018 een opleiding WMO-consulent en een opleiding Inkomensconsulent. Voor onze deelnemers zijn we op zoek...
Lees meer
17
mei
2018
| 10:42 Europe/Amsterdam
Collega's binnen de SVB zijn onlangs van start gegaan met de Werkplaats problematische Schulden . In de Werkplaats onderzoekt de SVB hoe de organisatie kan bijdragen aan het voorkomen, oplossen of terugdringen van schulden. De SVB kijkt zowel naar pu...
Lees meer
17
mei
2018
| 10:36 Europe/Amsterdam
Met de gemeente Utrecht heeft de SVB bij wijze van proef een inventarisatie gemaakt van de risico’s op pgb-fraude op basis van 30 specifieke indicatoren. Op basis van de uitkomsten van deze Fraudescan onderzoekt de gemeente welke eventuele aanvullend...
Lees meer
20
maart
2018
| 10:42 Europe/Amsterdam
Om 'niet-gebruik' van de AIO regeling (Aanvulling Inkomensvoorziening Ouderen) tegen te gaan, zijn we bij SVB locatie Roermond samen met de gemeente Eindhoven gestart met een pilot. We werken samen om klanten die vóór hun pensioengerechtigde leeftijd...
Lees meer
01
februari
2018
| 15:32 Europe/Amsterdam
Het aantal Nederlanders dat naast zijn AOW recht heeft op een aanvullende AIO-uitkering stijgt de komende jaren fors. De grootste stijging vinden we onder nieuwkomers, die maar gedeeltelijk recht hebben op AOW. Maar we zien ook steeds meer personen d...
Lees meer
01
februari
2018
| 15:30 Europe/Amsterdam
Het experiment met integrale budgetten (i- pgb) voor zorgclienten wordt uitgebreid met meer gemeenten. In de pilot willen VWS, gemeenten en SVB vaststellen in hoeverre het mogelijk is om een integraal ondersteuningsaanbod samen te stellen dat gericht...
Lees meer