Artikelen met de tag 'aow' | SVB

SVB - Archief (aow)

2020
11
juni
2020
| 08:52 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank verzorgt onder meer het AOW-pensioen en het Anw-nabestaandenpensioen. Maar niet iedereen bouwt AOW op of verzekert zich voor de Anw. Dit is bijvoorbeeld het geval als men in het buitenland gaat wonen of werken. Voor deze m...
Lees meer
2019
13
november
2019
| 11:08 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Elke maand zorgt de SVB er voor dat 3,5 miljoen mensen tegen lage uitvoeringskosten een AOW ontvangen. De Algemene Rekenkamer (ARK) constateert in het rapport ‘Ou...
Lees meer
23
september
2019
| 14:59 Europe/Amsterdam
Bij de SVB zorgen we er voor dat burgers krijgen waar zij recht op hebben. Zo dragen wij bij aan de bestaanszekerheid en het vergroten van de eigen regie van de burger. Sommige burgers vragen echter geen AOW aan. Bijvoorbeeld omdat zij moeite hebb...
Lees meer
10
juli
2019
| 08:00 Europe/Amsterdam
De AOW-leeftijd stijgt minder snel. Dit hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken in het Pensioenakkoord van juni 2019. De Tweede en Eerste Kamer hebben de wet over de nieuwe AOW-leeftijd aangenomen. Wat betekent dit? In het schema ...
Lees meer
11
juni
2019
| 13:06 Europe/Amsterdam
Jaarlijks ontvangen 290.909 klanten die in het buitenland wonen, hun AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank. Belangrijk, want ook zij moeten krijgen waar ze recht op hebben. 8% van de AOW-gerechtigden woont in het buitenland. Dit zijn mensen...
Lees meer
2018
28
augustus
2018
| 14:33 Europe/Amsterdam
Het sociale domein beweegt. De klant staat daarbij centraal. Wat is de behoefte van de klant en hoe kunnen wij hen het beste van dienst zijn? We stellen daarom drie vragen aan Bert van Laar, Manager Externe Betrekkingen bij de SVB en Jorinde ter ...
Lees meer
06
augustus
2018
| 10:07 Europe/Amsterdam
Hoe verloopt het aanvraagproces van de AOW? Is de communicatie hierover begrijpelijk, is Mijn SVB makkelijk te gebruiken of zijn er dingen onduidelijk? Wat zou de SVB kunnen doen om dit proces te verbeteren? En welke dingen zijn nog meer belangrijk b...
Lees meer
15
juni
2018
| 11:43 Europe/Amsterdam
Veel van ons contact met klanten gaat tegenwoordig digitaal. Of klanten bellen ons. Bij de SVB hebben we daarom niet van al onze klanten de telefoonnummers paraat. In Groningen merkten collega’s in de pilot ‘Vroegsignalering Schulden’ dat we van onge...
Lees meer
23
februari
2018
| 11:46 Europe/Amsterdam
Iedere werkdag is er een SVB’er werkzaam bij de gemeente Amsterdam, om zo korte lijntjes te houden met Amsterdamse collega’s. Twee serviceteammedewerkers uit Zaanstad, Yvonne Pool-Broking en Kim Schuuring, doen mee met de pilot 'Overgang ouderen SVB'...
Lees meer
01
februari
2018
| 15:32 Europe/Amsterdam
Het aantal Nederlanders dat naast zijn AOW recht heeft op een aanvullende AIO-uitkering stijgt de komende jaren fors. De grootste stijging vinden we onder nieuwkomers, die maar gedeeltelijk recht hebben op AOW. Maar we zien ook steeds meer personen d...
Lees meer
2017
23
mei
2017
| 18:17 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft de AOW-betalingen van de maand mei inclusief vakantiegeld vandaag overgemaakt. Afhankelijk van bij welke bank een klant is aangesloten, staat het geld vandaag of morgen op de bankrekening bijgeschreven. De klan...
Lees meer
18
april
2017
| 07:00 Europe/Amsterdam
Mensen die geen volledig AOW-pensioen hebben opgebouwd en geen ander inkomen of eigen vermogen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een AIO-uitkering op hun pensioen. De SVB betaalt deze aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) uit namens de ...
Lees meer
03
april
2017
| 17:29 Europe/Amsterdam
Op dinsdag 4 en woensdag 5 april houden de Caisse Assurance Retraite Santé au Travail (Carsat) en de Caisse Complémentaire (AGIRC-ARRCO) in samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank pensioeninformatiedagen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen in...
Lees meer
08
maart
2017
| 00:05 Europe/Amsterdam
8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een belangrijke dag voor vrouwen, want gelijke rechten voor mannen en vrouwen zoals we die nu kennen zijn zeker niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Wist u bijvoorbeeld dat een bepaalde groep mannen* al va...
Lees meer
2016
12
december
2016
| 06:15 Europe/Amsterdam
De SVB neemt de aanbevelingen die de Nationale ombudsman heeft aangegeven ter harte. Op korte termijn wordt dan ook onderzocht op welke manier burgers in het buitenland extra kunnen worden geattendeerd op de verhoging van de AOW-leeftijd. Wat de c...
Lees meer
Tags
aow
23
oktober
2016
| 13:11 Europe/Amsterdam
De SVB publiceert maandelijks op haar website een actueel cijferoverzicht. Dit overzicht geeft inzicht in de uitbetalingen van onder andere het AOW-pensioen, de kinderbijslag, de AIO en de uitbetaling van salarissen en declaraties van het Trekkingsre...
Lees meer
13
september
2016
| 16:17 Europe/Amsterdam
Het Parool heeft op dinsdag 13 september een column gepubliceerd met als titel ‘loepzuivere journalistiek’. De columnist refereert onder andere aan de ontwikkelingen rondom de persoonsgebonden budgetten en schrijft vervolgens dat ‘de uitbetaling van ...
Lees meer
2015
10
december
2015
| 11:11 Europe/Amsterdam
Begin december 2015 heeft de rechter een mevrouw in het gelijk gesteld die bezwaar had gemaakt tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Door die verhoging zou haar AOW ingaan op haar 67e. De uitspraak van de rechter heeft tot gevolg dat zij vanaf haar...
Lees meer
13
augustus
2015
| 00:00 Europe/Amsterdam
In augustus is de 3.333.333ste persoon die AOW gaat ontvangen, 65 geworden.  PlusMagazine zocht de kersverse AOW'er Nicolien Verstraelen op en publiceerde een kort interview met haar. Door de nieuwe pensioenregels ontvangt zij in november voor het ee...
Lees meer