Artikelen met de tag 'SZW' | SVB

SVB - Archief (SZW)

2019
14
maart
2019
| 13:00 Europe/Amsterdam
Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, opent donderdag 14 m...
Lees meer
2018
30
januari
2018
| 08:26 Europe/Amsterdam
Tamara van Ark (staatssecretaris SZW) bracht gisteren een bezoek aan de Sociale Verzekeringsbank. Op locatie Rotterdam kreeg zij een rondleiding en zag zij hoe de collega’s van de SVB hun dagelijkse werk doen. Drie SVB collega’s lieten zien hoe zij o...
Lees meer
2016
18
november
2016
| 11:57 Europe/Amsterdam
Als SVB voeren we verschillende wetten en regelingen uit. We vinden het belangrijk om inzicht te geven in onze actuele prestaties. Daarom publiceren wij maandelijks een cijferoverzicht. De prestaties tot en met oktober zijn nu bekend. Een aantal c...
Lees meer
21
april
2016
| 16:57 Europe/Amsterdam
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft vandaag de verantwoording en controleverklaring Trekkingsrecht pgb Wet langdurige zorg (Wlz) over 2015 verstrekt aan de zorgkantoren. Zoals verwacht is het aandeel rechtmatige betalingen met ruim 46 procent laa...
Lees meer
2015
24
december
2015
| 09:47 Europe/Amsterdam
Op 2 september jongstleden besteedde het tv-programma Zembla aandacht aan het Multi-Regelingen-Systeem (MRS) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In die uitzending werd gesuggereerd dat er sprake was van belangenverstrengeling tussen de door de SVB...
Lees meer