Amstelveen,
13
augustus
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

3.333.333ste AOW-gerechtigde

In augustus is de 3.333.333ste persoon die AOW gaat ontvangen, 65 geworden.  PlusMagazine zocht de kersverse AOW'er Nicolien Verstraelen op en publiceerde een kort interview met haar. Door de nieuwe pensioenregels ontvangt zij in november voor het eerst AOW.

36 Euro in 1957

Op 2 januari 1957 nam de heer Bakker uit Amsterdam het eerste AOW-pensioen uit handen van minister Suurhoff in ontvangst. Er zouden er dat jaar nog 738.692 volgen. De AOW was de eerste brede volksverzekering die werd ingevoerd en bedroeg destijds ongeveer € 36 euro per maand. Inmiddels is dat voor een alleenstaande zo’n € 1.113,56 bruto per maand. Ten opzichte van 1957 zijn de uitgaven aan de AOW bijna verdubbeld.

Zelfstandig recht voor vrouwen

Vanaf 1957 hadden alle Nederlandse ingezetenen van 65 jaar en ouder recht op een AOW-pensioen, ongeacht inkomen of vermogen. Vrouwen kregen echter pas in 1985 zelfstandig recht op een uitkering. Daarvoor ontvingen gehuwde vrouwen zelf geen uitkering als zij 65 jaar werden, maar kreeg hun echtgenoot een uitkering voor gehuwden.

Verhoging AOW leeftijd

Door de toenemende vergrijzing dreigde de AOW de laatste decennia onbetaalbaar te worden. Om te voorkomen dat dit een probleem gaat worden, zijn verschillende maatregelen genomen. De meest ingrijpende is dat de leeftijd waarop mensen AOW krijgen vanaf 1 januari 2013 in stappen wordt verhoogd. Zo zal deze in 2018 66 jaar zijn en in 2021 67 jaar. Daarna is de hoogte van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting.